‘Voorbij het lichaam, voorbij zon en sterren, verder reikend dan alles wat jij ziet en toch ergens zo vertrouwd, staat een boog van gouden licht die zich onder jouw ogen tot een grootse stralende cirkel verwijdt. En heel de cirkel vult zich, terwijl je kijkt, met licht. De randen van de cirkel verdwijnen, en wat erbinnen is wordt niet langer omvat. Het licht dijt uit en bestrijkt alles, en breidt zich voor eeuwig stralend tot in het oneindige uit, zonder ergens breuk of grens. Daarbinnen is alles verbonden in volmaakte continuïteit. Het is niet mogelijk zich iets daarbuiten voor te stellen, want er is geen plaats waar dit licht niet is.
Dit is de visie van Gods Zoon, hem die jij goed kent. Hier is het zicht van hem die zijn Vader kent. Hier ligt de herinnering van wat jij bent: een deel hiervan dat alles in zich draagt, en even zeker met alles is verbonden als alles verbonden is in jou. Aanvaard de visie die jou dit kan laten zien, en niet het lichaam. Jij kent het aloude lied, en kent het goed. Niets zal jou ooit zo dierbaar zijn als deze aloude hymne van liefde die Gods Zoon nog immer voor zijn Vader zingt ’
(T21.I.8-9) uit het tekstboek van een Cursus in Wonderen.

“I KNOW THE WAY YOU CAN GET”

 

 I KNOW THE WAY YOU CAN GET WHEN YOU HAVE NOT HAD A DRINK OF LOVE:

YOUR FACE HARDENS, YOUR SWEET MUSCLES CRAMP, CHILDREN BECOME CONCERNED ABOUT A STRANGE LOOK THAT APPEARS IN YOUR EYES

WHICH EVEN BEGINS TO WORRY YOUR OWN MIRROR AND NOSE.

SQUIRRELS AND BIRDS SENSE YOUR SADNESS AND CALL AN IMPORTANT CONFERENCE IN A TALL TREE.

THEY DECIDE WHICH SECRET CODE TO CHANT TO HELP YOUR MIND AND SOUL.

EVEN ANGELS FEAR THAT BRAND OF MADNESS THAT ARRAYS ITSELF AGAINST THE WORLD

AND THROWS SHARP STONES AND SPEARS INTO THE INNOCENT AND INTO ONE'S SELF.

OH, I KNOW THE WAY YOU CAN GET IF YOU HAVE NOT BEEN DRINKING LOVE:

YOU MIGHT RIP APART EVERY SENTENCE YOUR FRIENDS AND TEACHERS SAY,

LOOKING FOR HIDDEN CLAUSES. YOU MIGHT WEIGH EVERY WORD ON A SCALE LIKE A DEAD FISH.

YOU MIGHT PULL OUT A RULER TO MEASURE FROM EVERY ANGLE IN YOUR DARKNESS THE BEAUTIFUL DIMENSIONS OF A HEART YOU ONCE TRUSTED.

I KNOW THE WAY YOU CAN GET IF YOU HAVE NOT HAD A DRINK FROM LOVE'S HANDS.

THAT IS WHY ALL THE GREAT ONES SPEAK OF THE VITAL NEED TO KEEP REMEMBERING GOD,

SO YOU WILL COME TO KNOW AND SEE HIM AS BEING SO PLAYFUL AND WANTING,

JUST WANTING TO HELP.

THAT IS WHY HAFIZ SAYS:

BRING YOUR CUP NEAR ME. FOR ALL I CARE ABOUT IS QUENCHING YOUR THIRST FOR FREEDOM!

ALL A SANE MAN CAN EVER CARE ABOUT IS GIVING LOVE!”

HAFIZ

 

UNIVERSELE SPIRITUALITEIT, EEN BOEK(JE) VAN WILLEM GLAUDEMANS (2022)

een juweeltje!

'Als liefde eeuwig is en niet  vergaat, dan betekent dit dat de liefde van onze voorouders, van mensen van duizenden jaren geleden, er ook nog steeds is. Van Jezus en Boeddha kunnen we dat snappen, maar het geldt dus voor iedereen.'

Uit hoofdstuk V, tekst 5.

*****

 

HET VERGETEN LIED

T21.I.8. Voorbij het lichaam, voorbij zon en sterren, verder reikend dan alles wat jij ziet en toch ergens zo vertrouwd, staat een boog van gouden licht die zich onder jouw ogen tot een grootse stralende cirkel verwijdt. En heel de cirkel vult zich, terwijl je kijkt, met licht. De randen van de cirkel verdwijnen, en wat erbinnen is wordt niet langer omvat. Het licht dijt uit en bestrijkt alles, en breidt zich voor eeuwig stralend tot in het oneindige uit, zonder ergens breuk of grens. Daarbinnen is alles verbonden in volmaakte continuïteit. Het is niet mogelijk zich iets daarbuiten voor te stellen, want er is geen plaats waar dit licht niet is. (Een Cursus in Wonderen)

 

 

THE FORGOTTEN SONG

T-21.I.8. Beyond the body, beyond the sun and stars, past everything you see and yet somehow familiar, is an arc of golden light that stretches as you look into a great and shining circle. 2 And all the circle fills with light before your eyes. 3 The edges of the circle disappear, and what is in it is no longer contained at all. 4 The light expands and covers everything, extending to infinity forever shining and with no break or limit anywhere. 5 Within it everything is joined in perfect continuity. 6 Nor is it possible to imagine that anything could be outside, for there is nowhere that this light is not. (A Course in Miracles)

 

 

ALLEEN MET DE ENE (all-one)

Luister, oh dierbare geliefde.

 Ik ben de realiteit van deze wereld,

het middelpunt van de cirkel.

Ik ben de deeltjes en het geheel.

Ik ben de Wil, gegrondvest tussen Hemel en Aarde

 Ik heb de waarneming in jou geschapen,

opdat jij object van Mijn waarneming bent.

Als je Mij dan waarneemt, zie jij jezelf.

 Ik heb Mijzelf zo vaak aan jou getoond,

maar je hebt Mij niet gezien.

Ik heb Mijzelf tot parfum gemaakt,

en je hebt me niet geroken,

tot smakelijk eten,

en je hebt Mij niet geproefd.

 Waarom kun je Mij niet bereiken met wat je aanraakt,

of Mij ademen door zoete geuren?

Waarom zie je Mij niet?

Waarom hoor je Mij niet?

Voor jou overtreft Mijn verrukking elk ander genot,

en de vreugde die Ik jou verschaf,

gaat alle andere genoegens te boven.

Voor jou ben Ik te verkiezen boven alle andere goede dingen.

Ik ben Schoonheid!

Ik ben Gratie!

Heb Mij lief.

Heb Mij alleen lief!

Heb jezelf lief in Mij, in Mij alleen.

 Verbind jezelf met Mij, niemand is innerlijk meer nabij dan Ik.

Anderen houden van je voor hun eigen belang,

Ik houd van je om jezelf.

En jij, je vlucht voor Mij.

 Dierbare geliefde!

Je kunt Mij niet rechtvaardig bejegenen want als je Mij benadert,

dan is het omdat Ik jou nabij ben gekomen.

Ik ben dichter bij jou dan jijzelf, dan je ziel, dan je adem.

Wie onder alle schepselen zou je behandelen zoals Ik het doe?

Ik ben jaloers vanwege jou, om jou.

Ik wil dat je niemand anders toebehoort, zelfs niet jezelf.

Wees van Mij, voor Mij, want jij bent in Mij

ook al ben jij je er niet van bewust.

Dierbare geliefde!

Laat ons Eén worden,

en als we een weg gaan die tot afscheiding leidt,

zullen we afscheiding vernietigen.

Laat ons hand in hand gaan,

laten we binnentreden tot de tegenwoordigheid van Waarheid.

Laat die onze rechter zijn en voor eeuwig een stempel drukken op onze Verbintenis.

 

IBN ARABI

 

*****

Je moet je hart blijven breken totdat het zich opent

You have to keep breaking your heart untill it opens

Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī

In the heart of every religion is a mystical dimension that is totally unexplainable'

A universal theology is impossible, but a universal experience is not only possible but necessary.
Only here is agreement, because only here uncertainty ends. Just look for the experience and don't let any concepts slow you down.

Het pad der liefde kent vele variaties, de uitkomst is gelijk.

Een universele theologie is onmogelijk maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk. 
Alleen hier is overeenstemming mogelijk, want alleen hier eindigt onzekerheid. 
Zoek alleen deze ervaring en laat geen theologie jou vertragen.

 

Only the Ego Can Experience Guilt

God does not forgive

because

He has never condemned.

And there must be condemnation

before forgiveness is necessary.

Forgiveness is the great need of this world,

because it is a world of illusions.

 

Those who forgive thus

releasing themselves from illusions,

while those who withhold forgiveness

are binding themselves to illusion

 

As you condemn only yourself,

so do you forgive only yourself.

W-46.1.1-5

 

 

 

"Even though in anger you depart a hundred thousand years from Me, in the end you will come to me, for I AM your goal."

RUMI

"Ook al verlaat je me in woede honderdduizend jaren, uiteindelijk zul je tot Mij komen, want Ik BEN je doel."
RUMI

 

Verlichting heeft niets te maken met perfectie, het is de erkenning van ons essentiële wezen te midden van al onze onvolmaakte ervaringen.

Enlightenment has nothing to do with perfection, it is the recognition of our essential being in the midst of all our imperfect experiences.

 

Uit de film 'BAB AZIZ',  van Nacer Khemir:

Le Prince qui contemplait son âme/ de prins die zijn ziel aanschouwde.

 

POEM OF THE ATOMS

O day, arise! The atoms are dancing

Thanks to Him the universe is dancing

The souls are dancing, overcome with ecstasy

I'll whisper in your ear where their dance is taking them

All the atoms in the air and in the desert know well, they are in a frenzy

Every single atom, happy or miserable

Becomes enamoured of the sun, of which nothing can be said

Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī

...

*****

 

STRANGE MIRACLE

O Wondrous creatures,
By what strange miracle
Do you so often Not smile?

 Hafiz

*****

 

Elk pad is een pad naar God, er is geen 'verkeerd' pad. Alle ervaringen dienen voor jouw goed, al lijkt dat vaak niet zo. Wees gezegend lieve lezer en ga een weg die je aantrekt en mocht je van richting willen veranderen: God is onvooarwaardelijke Liefde, onvoorwaardelijk liefdevol en geduldig naar al zijn kinderen, dus ook naar jou!

 

Zeer heldere uitleg over de oorzaak van ons gevoel van afgescheidenheid, eenzaamheid, onwaardigheid, schaamte enz. vaak al in de vroege jeugd ontstaan en alle denkprocessen die er  in de loop van jaren bovenop zijn geplakt om het maar niet te hoeven voelen en die ons verhinderen te ervaren wie we werkelijk zijn. 

*****

Very clear explanation of the cause of our feelings of separateness, loneliness, unworthiness, shame, etc., often originating in early childhood and all the thought processes that have been pasted on top of it over the years, in order to avoid feeling it and preventing us from healing and  experiencing who we really are.

 

EEN HEEL ANDERE, MAAR WELLICHT VOOR VELEN NIET MINDER WAARDEVOLLE EN EFFECTIEVE BENADERING:

ANGELO DILULLO MET ZIJN SIMPLY ALWAYS AWAKE VDEOS.