Jezus zei: 'Wie alles kent behalve Zichzelf, mist alles'

Er is geen mooiere, zachtere kracht dan de Zielekracht, die in ieder mens te vinden is en waar je eindelijk thuis bent. De persoonlijkheid met al haar verscholen angst, schuld en projecties wordt ontmaskerd als een illusie, veroorzaakt door onwetendheid, pijn en conditionering. Wanneer je klopt, wordt er open gedaan en zul je bevestigd worden in je zoeken. In werkelijkheid klop je op de deur vanuit de 'binnenkant', want je bent er al (Rumi), alleen weet je het nog niet.

ALLEEN MET DE ENE (all-one)

Luister, oh dierbare geliefde.

 Ik ben de realiteit van deze wereld,

het middelpunt van de cirkel.

Ik ben de deeltjes en het geheel.

Ik ben de Wil, gegrondvest tussen Hemel en Aarde

 

Ik heb de waarneming in jou geschapen,

opdat jij object van Mijn waarneming bent.

Als je Mij dan waarneemt, zie jij jezelf.

 

Ik heb Mijzelf zo vaak aan jou getoond,

maar je hebt Mij niet gezien.

Ik heb Mijzelf tot parfum gemaakt,

en je hebt me niet geroken,

tot smakelijk eten,

en je hebt Mij niet geproefd.

 

Waarom kun je Mij niet bereiken met wat je aanraakt,

of Mij ademen door zoete geuren?

Waarom zie je Mij niet?

Waarom hoor je Mij niet?

 

Voor jou overtreft Mijn verrukking elk ander genot,

en de vreugde die Ik jou verschaf,

gaat alle andere genoegens te boven.

Voor jou ben Ik te verkiezen boven alle andere goede dingen.

 

Ik ben Schoonheid!

Ik ben Gratie!

Heb Mij lief.

Heb Mij alleen lief!

Heb jezelf lief in Mij, in Mij alleen.

 

Verbind jezelf met Mij, niemand is innerlijk meer nabij dan Ik.

Anderen houden van je voor hun eigen belang,

Ik houd van je om jezelf.

En jij, je vlucht voor Mij.

 

Dierbare geliefde!

Je kunt Mij niet rechtvaardig bejegenen want als je Mij benadert,

dan is het omdat Ik jou nabij ben gekomen.

Ik ben dichter bij jou dan jijzelf, dan je ziel, dan je adem.

Wie onder alle schepselen zou je behandelen zoals Ik het doe?

 

Ik ben jaloers vanwege jou, om jou.

Ik wil dat je niemand anders toebehoort, zelfs niet jezelf.

Wees van Mij, voor Mij, want jij bent in Mij

ook al ben jij je er niet van bewust.

 

Dierbare geliefde!

Laat ons Eén worden,

en als we een weg gaan die tot afscheiding leidt,

zullen we afscheiding vernietigen.

Laat ons hand in hand gaan,

laten we binnentreden tot de tegenwoordigheid van Waarheid.

Laat die onze rechter zijn en voor eeuwig een stempel drukken op onze Verbintenis.

IBN ARABI

 

*****

 

Lesson 49 from the workbook of A Course in Miracles, first alineas:

 

God's Voice speaks to me all through the day.

W-pI.49.1. It is quite possible to listen to God's Voice all through the day without interrupting your regular activities in any way. 2 The part of your mind in which truth abides is in constant communication with God, whether you are aware of it or not. 3 It is the other part of your mind that functions in the world and obeys the world's laws. 4 It is this part that is constantly distracted, disorganized and highly uncertain.

W-pI.49.2. The part that is listening to the Voice for God is calm, always at rest and wholly certain. 2 It is really the only part there is. 3 The other part is a wild illusion, frantic and distraught, but without reality of any kind. 4 Try today not to listen to it. 5 Try to identify with the part of your mind where stillness and peace reign forever. 6 Try to hear God's Voice call to you lovingly, reminding you that your Creator has not forgotten His Son.

...

Gods Stem spreekt tot mij, heel de dag.

1. Het is heel goed mogelijk de hele dag te luisteren naar Gods Stem zonder je gewone bezigheden op enigerlei wijze te onderbreken. Dat deel van je denkgeest waarin de waarheid woont, staat in voortdurende communicatie met God, of jij je hiervan nu bewust bent of niet. Het andere deel van je denkgeest functioneert in de wereld en gehoorzaamt de wetten van de wereld. Het is dit deel dat constant afgeleid, ontregeld en uiterst onzeker is.

2. Het deel dat luistert naar de Stem namens God is kalm, altijd in rust en volkomen zeker. Het is in werkelijkheid het enige deel dat er is. Het andere deel is een ongebreidelde illusie, uitzinnig en verscheurd, maar zonder enige vorm van werkelijkheid. Probeer er vandaag niet naar te luisteren. Probeer je met dat deel van je denkgeest te vereenzelvigen waar voor altijd stilheid en vrede heerst. Probeer te horen dat Gods Stem jou liefdevol roept en je eraan herinnert dat jouw Schepper Zijn Zoon niet heeft vergeten.

....

Only the Ego Can Experience Guilt

God does not forgive

because

He has never condemned.

And there must be condemnation

before forgiveness is necessary.

Forgiveness is the great need of this world,

because it is a world of illusions.

 

Those who forgive thus

releasing themselves from illusions,

while those who withhold forgiveness

are binding themselves to illusion

 

As you condemn only yourself,

so do you forgive only yourself.

W-46.1.1-5

Some of our traditional religions picture God as punitive, so “You better do right, or God will be unhappy.” All the while, God can only love because God is love – just as you are, just as everyone is.

In Jesus’ parable of the prodigal son, when the son reaches the bottom of the pit, and he is eating corn with the pigs, he has a revelatory experience and says: “I can go home!” The father sees him coming from afar, runs to him, and throws his arms around him. The father does not say anything about where he went or what he did. Rather he tells his servants: “Get some sandals and put them on his feet. Get a cloak and put it on him. Get a ring and put it on his finger. Kill the fatted calf. Call in the musicians. We are going to have a party because my son was lost, and he has been found. He was dead, and he has come back to life again.” In other words, his status is being fully restored.

I was watching a YouTube show with Dr. Christopher Kerr, a hospice physician. He has recorded hundreds of experiences of folks who have dreams and visions prior to dying or nearly dying. One man describes his experience this way.

It was all happiness. It was beautiful.

It felt like a thirty-year debt had been paid,

and it was all lifted from me.

There was no need to worry about anything.

There was no longer any obligation.

Everything had been forgiven.

 

There is no ego, no body, no time, and no world.

To the ordinary mind, these statements seem ridiculous; and yet, we all know that someday we will, each of us, out of necessity, let go of our bodies. Who are we then without our dreams, our fantasies, our titles, our careers, our friends and families, our hurts and pain, this world, time, and our stories?

In July-August of 2021, I nearly died of Covid. I was for 24 days the occupant of a sealed room in a hospital where no one could enter who was not in protective clothing. Somewhere about 2/3rds of the way through the experience, I awoke in the middle of the night thinking I was dying, and it wasn’t bad. It looked like a doorway to freedom was opening in front of me, and an inner voice said:

Go or stay, either way, you will not lose your mind.”

 

I decided to stay, for one primary reason. Dolores, our daughter Sarah and our three grandchildren need me.  When the nurse came in that day, I told her I had decided I was going to get well, and I needed her to help me get out of bed as I wanted to see if I could walk a few steps. 

The ego is a character in a play.

In Shakespeare’s comedy “Much Ado About Nothing,” the characters are all caught up in a mess of meaningless gossip, scandals, rumors, and lies; and it’s all about nothing. Free from the ego, you can see the insanity of the world. You can see all the entanglements, the political maneuvering, and you can decide not to get caught in “the Games People Play.” You can’t help but be in this world, but you don’t have to be entangled in it. We can be more helpful by not trying to change the world.

Only the ego can experience guilt.

T-4.IV.5:5

Only the ego blames.

T-11:IV.5:4

I was talking to a relatively new student to the Course, and in response to something he said, I said: “But there is no ego. The ego is the dream,” and his face lit up. He got it!

As it is, we condemn ourselves, and that brings on the guilt. Forgiveness must come from our own Self, in the recognition that as we are part of God, He must be part of us. God sees us as his sleeping children, and He seeks to awaken us with a gentle Voice that will not frighten us. It merely reminds us that the night is over, and the light has come.

Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists.

Herein lies the peace of God.

You are not an ego, and you are not guilty.

Awakening/dying either way

You are love and nothing more.

Only love is real – Welcome, home.

Say with me,

God is the love in which I forgive myself

Lovingly, Jon (Mundy)

One Mind Foundation

P.O. Box 1000

Washingtonville, New York 10992

www.Miraclesmagazine.org

845-496-9089

 

 

"Even though in anger you depart a hundred thousand years from Me, in the end you will come to me, for I AM your goal."

RUMI

 

"Ook al verlaat je me in woede honderdduizend jaren, uiteindelijk zul je tot Mij komen, want Ik BEN je doel."
RUMI

Verlichting heeft niets te maken met perfectie, het is de erkenning van ons essentiële wezen te midden van al onze onvolmaakte ervaringen.

Enlightenment has nothing to do with perfection, it is the recognition of our essential being in the midst of all our imperfect experiences.

In the heart of every religion is a mystical dimension that is totally unexplainable'

 

A universal theology is impossible, but a universal experience is not only possible but necessary.
Only here is agreement, because only here uncertainty ends. Just look for the experience and don't let any concepts slow you down.

Het pad der liefde kent vele variaties, de uitkomst is gelijk.

Een universele theologie is onmogelijk maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk. 
Alleen hier is overeenstemming mogelijk, want alleen hier eindigt onzekerheid. 
Zoek alleen deze ervaring en laat geen theologie jou vertragen.

 

*****

 

Rukha d'Koodsha is Aramees, de taal die Jezus sprak en betekent Heilige Geest.

Rukha d'Koodsha is Aramaic, the language Jezus spoke and means Holy Spirit.

The next video is The Lord's Prayer, in his own Language. De volgende video: het 'Onze Vader' in het Aramees.

Uit de film 'BAB AZIZ',  van Nacer Khemir:

Le Prince qui contemplait son âme/ de prins die zijn ziel aanschouwde.

 


POEM OF THE ATOMS

O day, arise! The atoms are dancing

Thanks to Him the universe is dancing

The souls are dancing, overcome with ecstasy

I'll whisper in your ear where their dance is taking them

All the atoms in the air and in the desert know well, they are in a frenzy

Every single atom, happy or miserable

Becomes enamoured of the sun, of which nothing can be said

Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī

...

DE VOLGENDE SERIE FILMS KUN JE MET NL ONDERTITELS  ZIEN: KLIK OP INSTELLINGEN, ONDERTITELING, AUTOMATISCH EN KIES DAN ÉÉN VAN DE VELE TALEN, WAARONDER NEDERLANDS.

DE VOLGENDE VIDEO GAAT ONDER MEER OVER CHANNELING EN IS ZEER BEHULPZAAM. WEES ALERT. WAT IS DE BOODSCHAP, GAAT HET OVER WIE IK IN ESSENTIE BEN? EEN BOODSCHAP DIE NIET LIEFDEVOL IS OF WAARSCHUWINGEN BEVAT, KOMT NIET UIT WAARHEID, LIEFDE

 

*****

 

 

STRANGE MIRACLE

O Wondrous creatures,
By what strange miracle
Do you so often Not smile?

 Hafiz

*****

 

Elk pad is een pad naar God, er is geen 'verkeerd' pad. Alle ervaringen dienen voor jouw goed, al lijkt dat vaak niet zo. Wees gezegend lieve lezer en ga een weg die je aantrekt en mocht je van richting willen veranderen: God is onvoorwaardelijke Liefde, onvoorwaardelijk liefdevol en geduldig naar al zijn kinderen, dus ook naar jou!