Jezus zei: 'Wie alles kent behalve Zichzelf, mist alles'

"Even though in anger you depart a hundred thousand years from me, in the end you will come to me, for I am your goal."

RUMI

 

ALLEEN MET DE ENE (all-one)

 

Luister, oh dierbare geliefde.

 Ik ben de realiteit van deze wereld,

het middelpunt van de cirkel.

Ik ben de deeltjes en het geheel.

Ik ben de Wil, gegrondvest tussen Hemel en Aarde

 

Ik heb de waarneming in jou geschapen,

opdat jij object van Mijn waarneming bent.

Als je Mij dan waarneemt, zie jij jezelf.

 

Ik heb Mijzelf zo vaak aan jou getoond,

maar je hebt Mij niet gezien.

Ik heb Mijzelf tot parfum gemaakt,

en je hebt me niet geroken,

tot smakelijk eten,

en je hebt Mij niet geproefd.

 

Waarom kun je Mij niet bereiken met wat je aanraakt,

of Mij ademen door zoete geuren?

Waarom zie je Mij niet?

Waarom hoor je Mij niet?

 

Voor jou overtreft Mijn verrukking elk ander genot,

en de vreugde die Ik jou verschaf,

gaat alle andere genoegens te boven.

Voor jou ben Ik te verkiezen boven alle andere goede dingen.

 

Ik ben Schoonheid!

Ik ben Gratie!

Heb Mij lief.

Heb Mij alleen lief!

Heb jezelf lief in Mij, in Mij alleen.

 

Verbind jezelf met Mij, niemand is innerlijk meer nabij dan Ik.

Anderen houden van je voor hun eigen belang,

Ik houd van je om jezelf.

En jij, je vlucht voor Mij.

 

Dierbare geliefde!

Je kunt Mij niet rechtvaardig bejegenen want als je Mij benadert,

dan is het omdat Ik jou nabij ben gekomen.

Ik ben dichter bij jou dan jijzelf, dan je ziel, dan je adem.

Wie onder alle schepselen zou je behandelen zoals Ik het doe?

 

Ik ben jaloers vanwege jou, om jou.

Ik wil dat je niemand anders toebehoort, zelfs niet jezelf.

Wees van Mij, voor Mij, want jij bent in Mij

ook al ben jij je er niet van bewust.

 

Dierbare geliefde!

Laat ons Eén worden,

en als we een weg gaan die tot afscheiding leidt,

zullen we afscheiding vernietigen.

Laat ons hand in hand gaan,

laten we binnentreden tot de tegenwoordigheid van Waarheid.

Laat die onze rechter zijn en voor eeuwig een stempel drukken op onze Verbintenis.

IBN ARABI

 

*****

In the heart of every religion is a mystical dimension that is totally unexplainable'

 

Hinduism: “That which is not (the objects as separate from the Self) never comes into being, and that which is (The Self) never ceases to be”. (BaghavadGita)

Hinduism, Kashmeeri Shaivism: “Oh Marvel! This illusion, although expressed in multiplicity, is no other than consciousness-without-a-second. Ha, all is but pure essence aware of itself.” (Abhinavagupta)

Sufism: “There is nothing but God”

Zen Buddhism: “Question: When a sound ceases, does awareness cease? Answer: Awareness never ceases” (HuiHai)

Hinduism, Kashmeeri Shaivism: “The universe awakens when You awaken and vanishes when You withdraw. Therefore the totality of existence and non-existence is one with You.” (Abhinavagupta)

Christianity: “Jesus said: “I” is the light (of awareness) that shines upon all things. “I” is the All from which everything emanates and to which everything returns.” 

And A Course in Miracles: Noting real can be threatened, nothing unreal exists.

 

Enlightenment is the sudden recognition that non-duality is, has always been, and will always be the reality of our experience. Duality is an illusion. Consciousness is not private and personal, but impersonal, universal, and eternal. There is no limited personal entity, no conscious ego. The ego is a perceived object, not the all perceiving awareness.

Self realization is the subsequent stabilization in the peace, happiness and freedom of our natural state. The world, seen in the light of impersonal awareness, reveals itself as a permanent miracle, a divine display that celebrates its invisible source.

*****

A universal theology is impossible, but a universal experience is not only possible but necessary.
Only here is agreement, because only here uncertainty ends. Just look for the experience and don't let any concepts slow you down.

Het pad der liefde kent vele variaties, de uitkomst is gelijk.

Een universele theologie is onmogelijk maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk. 
Alleen hier is overeenstemming mogelijk, want alleen hier eindigt onzekerheid. 
Zoek alleen deze ervaring en laat geen theologie jou vertragen.

 

*****

 

Er is geen mooiere, zachtere kracht dan de Zielekracht, die in ieder mens te vinden is en waar je eindelijk thuis bent. De persoonlijkheid met al haar verscholen angst, schuld en projecties wordt ontmaskerd als een illusie, veroorzaakt door onwetendheid, pijn en conditionering. Wanneer je klopt, wordt er open gedaan en zul je bevestigd worden in je zoeken. In werkelijkheid klop je op de deur vanuit de 'binnenkant', want je bent er al (Rumi), alleen weet je het nog niet. Alle angst voor het Ongeziene, alle cynisme, alle muren die het ego opbouwt, zullen steeds opnieuw afgebroken worden wanneer je je her-innert aan die bron van Liefde in jezelf. Die was er altijd al en zal er altijd Zijn, wat je ook hebt gedaan of toegelaten.

Jij doet je best en God doet de rest!  

Rukha d'Koodsha is Aramees, de taal die Jezus sprak en betekent Heilige Geest.

Rukha d'Koodsha is Aramaic, the language Jezus spoke and means Holy Spirit.

The next video is The Lord's Prayer, in his own Language. De volgende video: het 'Onze Vader' in het Aramees.