Jezus zei: 'Wie alles kent behalve zichzelf, mist alles'

Er is geen mooiere, zachtere kracht dan de Zielekracht, die in ieder mens te vinden is en waar je eindelijk thuis bent. De persoonlijkheid met al haar verscholen angst, schuld en projecties wordt ontmaskerd als een illusie, veroorzaakt door onwetendheid, pijn en conditionering. Wanneer je klopt, wordt er open gedaan en zul je bevestigd worden in je zoeken. In werkelijkheid klop je op de deur vanuit de 'binnenkant', want je bent er al (Rumi), alleen weet je het nog niet. Alle angst voor het Ongeziene, alle cynisme, alle muren van Jericho die het ego opbouwt, zullen steeds opnieuw afgebroken worden wanneer je je her-innert aan die bron van liefde in jezelf. Die was er altijd al en zal er altijd Zijn, wat je ook hebt gedaan of toegelaten.

Jij doet je best en God doet de rest!  

 

 

 

Het pad der liefde kent vele variaties, de uitkomst is gelijk.

Een universele theologie is onmogelijk maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk. 
Alleen hier is overeenstemming mogelijk, want alleen hier eindigt onzekerheid. 
Zoek alleen deze ervaring en laat geen theologie jou vertragen.

 

A universal theology is impossible, but a universal experience is not only possible but necessary.
Only here is agreement, because only here uncertainty ends. Just look for the experience and don't let any concepts slow you down.

'In the heart of every religion is a mystical dimension that is totally unexplainable'