ENKEL PLEZIER BELEVEN HEEFT NIETS TE MAKEN MET FUNDAMENTEEL GENIETEN

 

Mijn grootste motivatie voor het maken van deze site is de behoefte om te delen wat essentieel is voor je levensgeluk. Ieder heeft daar zo zijn eigen beeld van, een beeld wat vaak alleen bepaald wordt door het opdoen van plezierige ervaringen. Voor een groot deel zullen die zeker daaraan bijdragen, maar wanneer verdriet, ziekte, ouderdom of een naderende dood toeslaan, voldoen ze niet meer.

In mijn eigen ervaring heeft schuldgevoel een grote rol gespeeld, want ik voldeed eigenlijk  nooit aan mijn eigen beeld wat je moet doen en denken om een goed mens te zijn, ontstaan in mijn vroegste jeugd door grotendeels mijn kerkelijke opvoeding. Die heeft echter ook bijgedragen aan mijn zoektocht naar zingeving en al van jongs af aan ben ik daar eigenlijk altijd mee bezig geweest. Natuurlijk ben ik ook nog steeds onderweg. Struikelen hoort daar ook bij.

Schuldgevoel, niet goed genoeg zijn, faalangst, depressie etc. zijn universele gevoelens, net zoals  romantische liefde en daaronder ligt niets anders dan het gevoel afgescheiden te zijn van volmaakte Liefde, van de plek waar we vandaan komen en die nog steeds bij ons is, al realiseren we ons dat meestal niet. Een Liefde waarin we compleet en heel zijn, wat we ook ooit hebben gedaan of toegelaten. De conditionering waarin een mens is opgegroeid maakt een persoonlijkheid en het gaat er niet om die te veranderen, maar te beseffen dat je die van oorsprong niet bent. Je bent compleet en heel en je bent al Liefde en dat ga je meer en meer ontdekken en ervaren. 

 Zelf heb ik veel geleerd van het boekje Wie is Wie voor Wie van Jos Laureys, een verhandeling over de werking van de kosmische wetten in ons leven en enorm veel steun gehad aan de liefdevolle Cursus in Wonderen, meer een vorm van therapie, een verandering van je denkpatronen. Je leert om hulp te vragen aan God, je Engel, Jezus (ik haal ze allemaal door elkaar want de energie voelt voor mij hetzelfde) en die krijg je dan ook. Maar op den duur leert ook de cursus dat je alle concepten los moet laten. Paul Ferrini brengt diezelfde informatie in goed leesbare en beknoptere vorm, zoals in het prachtige boek 'Ik ben de Poort'.

Het kan een enorme klus zijn (of ook heel snel gaan!) om op andere gedachten en tenslotte op heel andere ervaringen uit te komen, maar die Liefde kun je ook al ervaren wanneer je nog onderweg bent dat hardnekkige persoontje op te geven. Je krijgt alle hulp wanneer je serieus aan de deur klopt!

 

Carla van Ommen