Mijn grootste motivatie voor het maken van deze site is de behoefte om te delen wat essentieel is geworden voor mijn levensgeluk. Ieder heeft daar zo zijn eigen beeld van dat vaak alleen bepaald wordt door het opdoen van plezierige ervaringen. Voor een groot deel zullen die zeker daaraan bijdragen, maar wanneer verdriet, ziekte, ouderdom of een naderende dood toeslaan, voldoen ze niet meer. 

Voor hen die klaar zijn om de illusie van de wereld achter zich te laten en de Waarheid zoeken... er is genoeg te ontdekken op deze site!

My biggest motivation for creating this site is the need to share what is essential for happiness in my life. Everyone has their own picture of  happiness, often determined by having pleasant experiences. To a large extent, these will certainly contribute but when grief, illness, old age or impending death strike, they no longer suffice.

For those ready to leave the iullusions of this world behind en look for the Truth ... there is plenty to explore on this site!

Als u samen met anderen een Cursus in Wonderen wilt bestuderen en lezen kan dat op veel plekken in het land. Op de site van 'Miracles in Contact' vindt u adressen van leraren en facilitators, data van lezingen etc.

U kunt ook bij mij terecht in Delden, voor het samen lezen en bestuderen van een Cursus in Wonderen.

Voor reacties, vragen en meer informatie: info@carlavanommen.com

If you want to study and read a Course in Miracles with others, you can do so in many places all over the world, also online. If you want to comment on this site or have questions, you can reach me at info@carlavanommen.com. 

Carla van Ommen