ENKEL PLEZIER BELEVEN HEEFT NIETS TE MAKEN MET FUNDAMENTEEL GENIETEN

 

Mijn grootste motivatie voor het maken van deze site is de behoefte om te delen wat essentieel is voor je levensgeluk. Ieder heeft daar zo zijn eigen beeld van, een beeld wat vaak alleen bepaald wordt door het opdoen van plezierige ervaringen. Voor een groot deel zullen die zeker daaraan bijdragen, maar wanneer verdriet, ziekte, ouderdom of een naderende dood toeslaan, voldoen ze niet meer.

In mijn eigen ervaring heeft schuldgevoel een grote rol gespeeld, want ik voldeed eigenlijk  nooit aan mijn eigen beeld wat je moet doen en denken om een goed mens te zijn. Sleutelen aan je persoonlijkheid is gebaseerd op (vaak kerkelijke) moraal. Onze ware liefdevolle aard is kracht en potentie en we hoeven alleen de sluier van het ego-denken te doorzien en door middel van vergeving van onszelf ons er weer mee te verbinden. Het is de smalle weg, zoals Jezus in de Bijbel zegt en niet de gemakkelijkste, maar door steeds meer vreugde en vrijheid te ervaren, kun en wil je niet meer terug. 

Schuldgevoel, niet goed genoeg zijn, faalangst, depressie etc. zijn universele gevoelens, net zoals  romantische liefde en daaronder ligt niets anders dan het gevoel afgescheiden te zijn van volmaakte Liefde, van de plek waar we vandaan komen en die nog steeds bij ons is, al realiseren we ons dat meestal niet. Een Liefde waarin we compleet en heel zijn, wat we ook ooit hebben gedaan of toegelaten. De conditionering waarin een mens is opgegroeid maakt een persoonlijkheid en het gaat er niet om die te veranderen, maar te beseffen dat je die van oorsprong niet bent. Je bent compleet en heel en je bent al Liefde en dat ga je meer en meer ontdekken en ervaren. 

 Zelf heb ik  enorm veel steun gehad aan de liefdevolle Cursus in Wonderen, meer een vorm van therapie, een verandering van je denkpatronen. Je leert om hulp te vragen aan God, je Engel, Jezus en die krijg je dan ook. 

Het kan een enorme klus zijn (of ook heel snel gaan!) om op andere gedachten en tenslotte op heel andere ervaringen uit te komen, maar die Liefde kun je ook al ervaren wanneer je nog onderweg bent dat hardnekkige persoontje op te geven. Je krijgt alle hulp wanneer je serieus op de deur klopt!

 

Carla van Ommen