ANGST LEEFT IN DE TOEKOMST EN SCHULD IN HET VERLEDEN

OBSTAKELS OVERWINNEN

Angst, de basis van angst is controle. Verdriet is blijven hangen in het verleden, aan de top van de golf die al voorbij is, daar blijf je hangen, dat is het verleden. Angst is de anticipatie, het vóór willen zijn van die opkomende golf.

Dus angst leeft in de toekomst en schuld leeft in het verleden. Alle angst is te herleiden naar angst voor de dood.

 

Uit hoofdstuk 9 van het tekstboek van een Cursus in Wonderen:

IV. Het vergevingsplan van de Heilige Geest

1. De Verzoening is er voor allen, omdat zo de overtuiging ongedaan wordt gemaakt dat er dingen zijn die alleen voor jou bestaan. Vergeven is ergens aan voorbijzien. Kijk dan ook achter de vergissing en laat je waarneming er niet op rusten, want je zult geloven wat jouw waarneming bevat. Aanvaard alleen als waar wat jouw broeder is, als jij jezelf wilt kennen. Zodra je waarneemt wat hij niet is, kun je niet weten wat jij bent, omdat je hem verkeerd ziet. Onthoud steeds dat jullie je Identiteit met elkaar delen en dat in dit delen Haar werkelijkheid ligt.

2. Je hebt in de Verzoening een rol te spelen, maar het plan van de Verzoening gaat jou te boven. Je begrijpt niet hoe jij aan vergissingen voorbij kunt zien, anders zou jij ze niet maken. Het zou alleen maar een nieuwe vergissing zijn te geloven dat je er geen maakt, of dat jij ze kunt corrigeren zonder een Gids die jou correctie leert. En als je deze Gids niet volgt zullen je vergissingen niet worden gecorrigeerd. Het plan is niet van jou afkomstig, vanwege je beperkte ideeën over wat jij bent. Dit gevoel van beperking is de oorsprong van alle vergissingen. De manier om ze ongedaan te maken is bijgevolg niet iets van jou, maar voor jou.

3. De Verzoening is een les in met elkaar delen, die jou gegeven wordt omdat jij bent vergeten hoe je dat doet. De Heilige Geest herinnert jou slechts aan het natuurlijke gebruik van je vermogens. Door het vermogen om aan te vallen te herinterpreteren als het vermogen om met elkaar te delen, vertaalt Hij wat jij gemaakt hebt in wat God geschapen heeft. Als je dit met Zijn hulp wilt volbrengen, kun jij je vermogens niet bekijken met de ogen van het ego, of je zult ze beoordelen zoals het ego dat doet. Heel hun schadelijkheid ligt in het oordeel van het ego. Heel hun nut ligt in het oordeel van de Heilige Geest.

4. Ook het ego heeft een vergevingsplan omdat jij er een vraagt, zij het niet aan de juiste leraar. Het plan van het ego is uiteraard onzinnig en werkt niet. Door zijn plan te volgen zul jij jezelf alleen maar in een onmogelijke situatie manoeuvreren, iets waarnaar het ego jou altijd leidt. Het plan van het ego bestaat erin jou eerst duidelijk de fout te laten zien, om die vervolgens over het hoofd te zien. Maar hoe kun jij over het hoofd zien wat jij tot werkelijkheid hebt gemaakt? Door de fout duidelijk te zien heb je die tot werkelijkheid gemaakt en kun je er niet aan voorbijzien. Op dit punt wordt het ego gedwongen zijn toevlucht tot ‘mysteries’ te nemen en dringt het er bij jou op aan het betekenisloze te accepteren om jezelf te redden. Velen hebben geprobeerd dit in mijn naam te doen, waarbij ze vergaten dat mijn woorden volkomen zinvol zijn, omdat ze van God komen. Ze zijn nu even zinnig als ze dat ooit waren, omdat ze over ideeën spreken die eeuwig zijn.

5. De vergeving die jij van mij leert, bedient zich niet van angst om angst ongedaan te maken. Noch maakt ze het onwerkelijke tot werkelijkheid om het vervolgens te vernietigen. Vergeving met behulp van de Heilige Geest bestaat er eenvoudig uit van meet af aan voorbij te zien aan de vergissing, zodat die voor jou onwerkelijk blijft. Laat geen enkele overtuiging dat ze echt is in jouw denkgeest binnensluipen, of je zult eveneens geloven dat jij, om zelf te worden vergeven, ongedaan moet maken wat jij hebt gemaakt. Wat geen gevolg heeft bestaat niet, en voor de Heilige Geest zijn de gevolgen van een vergissing niet bestaand. Door overal en in alle opzichten gestaag en consequent alle gevolgen ervan teniet te doen, onderwijst en bewijst Hij dat het ego niet bestaat.

6. Volg dan ook het onderwijs in vergeving dat de Heilige Geest geeft, want vergeving is Zijn functie en Hij weet die volmaakt te vervullen. Dat bedoelde ik toen ik zei dat wonderen natuurlijk zijn, en dat er iets is misgegaan wanneer ze uitblijven. Wonderen zijn niets anders dan het teken van je bereidheid om het verlossingsplan van de Heilige Geest te volgen, in de erkenning dat jij niet begrijpt wat het is. Zijn werk is niet jouw functie, en als je dit niet accepteert kun je niet leren wat jouw functie is.

7. Functieverwarring is zo kenmerkend voor het ego dat je er onderhand al heel vertrouwd mee moet zijn. Het ego gelooft dat hem alle functies toevallen, ook al heeft het er geen idee van wat die zijn. Dit is meer dan louter verwarring. Het is een bijzonder gevaarlijke combinatie van grootheidswaan en verwarring, waardoor de kans groot is dat het ego zonder de minste reden alles en iedereen aanvalt. Dat is precies wat het ego doet. Het is onvoorspelbaar in zijn reacties, omdat het geen idee heeft wat het waarneemt.

8. Als je er geen idee van hebt wat er gebeurt, hoe kun je dan verwachten dat jij op de juiste manier zult reageren? Ongeacht hoe je de reactie verantwoordt, zou jij je kunnen afvragen of het ego vanwege zijn onvoorspelbaarheid wel in de juiste positie is om als jouw gids te dienen. Laat me herhalen dat de kwalificaties van het ego als gids buitengewoon ongunstig zijn, en dat het als leraar in verlossing een opmerkelijk slechte keuze is. Ieder die een volslagen krankzinnige gids uitkiest, moet zelf wel volslagen krankzinnig zijn. Ook is het niet waar dat je niet beseft dat de gids krankzinnig is. Jij beseft het, want ik besef het, en je hebt het naar dezelfde maatstaf beoordeeld als ik.

9. Het ego leeft letterlijk van geleende tijd, en zijn dagen zijn geteld. Vrees het Laatste Oordeel niet, maar verwelkom het en wacht niet, want de tijd van het ego is ‘geleend’ van jouw eeuwigheid. Dit is de Wederkomst die voor jou werd gemaakt zoals de Eerste Komst werd geschapen. De Wederkomst is niets anders dan de terugkeer van het gezond verstand. Kan dit ook maar enigszins angstaanjagend zijn?

10. Wat anders dan fantasie kan angstaanjagend zijn, en wie geeft zich over aan fantasie tenzij hij de hoop heeft opgegeven voldoening te vinden in de werkelijkheid? Maar het staat vast dat jij nooit voldoening zult kunnen vinden in fantasie, zodat je enige hoop erin bestaat je denken over de werkelijkheid te veranderen. God kan alleen gelijk hebben als de beslissing dat de werkelijkheid angstaanjagend is op een vergissing berust. En ik verzeker je dat God gelijk heeft. Wees dus blij dat jij ongelijk had, maar dit kwam alleen doordat je niet wist wie jij was. Had je dat wel geweten, dan had jij evenmin ongelijk kunnen hebben als God.

11. Het onmogelijke kan alleen geschieden in de fantasie. Als je op zoek gaat naar de werkelijkheid in fantasieën, zul je die niet vinden. De symbolen van de fantasie behoren toe aan het ego, en hiervan zul jij er heel wat vinden. Maar zoek er geen betekenis in. Ze hebben even weinig betekenis als de fantasieën waarin ze verweven zijn. Sprookjes kunnen leuk of angstaanjagend zijn, maar niemand noemt ze waar. Kinderen geloven ze misschien en dus zijn de verhalen voor hen een tijdje waar. Maar wanneer de werkelijkheid daagt, zijn de fantasieën verdwenen. De werkelijkheid is onderwijl niet verdwenen. De Wederkomst is de bewustwording van de werkelijkheid, niet de terugkeer ervan. . Zie, mijn kind, de werkelijkheid is hier. Ze hoort jou toe en mij en God, en geeft Ons allen volmaakt voldoening. Alleen dit bewustzijn geneest, want het is het bewustzijn van de waarheid.

 

DESPAIR   What is the inner experience of hitting bottom? It comes out of the feelings of hopelessness and despair; the person’s small self is saying, “I, of my own self, cannot handle this.” The person surrenders out of the hopelessness, and from that comes the willingness to let go, to surrender to something greater than oneself. At the very bottom, in the pits, one realizes and accepts the truth that “I, of myself, my own individual personal self, my own ego-self, am unable to handle this. I am unable to resolve it.” It is out of this defeat that victory and success arise. The phoenix rises out of the ashes of despair and hopelessness. It is not the despair and hopelessness that are of value but the letting go and the realization of the limitation of the small self. In the middle of the catastrophe, the person says, “I give up. I cannot handle this,” and then may consciously or unconsciously ask God for help. Due to the law of free will and the nature of consciousness being what it is, it is said that the great beings that are willing to help all of us are waiting for us to say “yes.” It is the sudden turning from the bottom of the barrel to the willingness to accept that there is something greater than ourselves that we can turn to. When the person says, “If there is a God, I ask him to help me,” then the great transformative experiences happen that have been recorded throughout history from the very beginning. The beginning of the great worldwide organization of Alcoholics Anonymous (AA) came out of such an experience. Bill W., the famous founder of AA, had hit bottom. He was in a state of total despair and hopelessness and gave up the personal self. At the time, he was a nonbeliever, but he said, “If there is a God, I ask him to help me.” At that moment came a great transformative experience, the spiritual power of which is evidenced by the millions of lives that have been affected by the energy that flowed out into the world as the result of this man’s sharing his spiritual experience.

Hawkins M.D. Ph.D., David Hawkins. Healing and Recovery (Kindle Locations 3425-3440). Veritas Publishing. Kindle.

 

Stukje gechreven door Jon Mundy, vroeger christelijk predikant en nu interreligieus predikant. Zelf vertalen, via DeepL translate (hele goeie) of Google of andere vertaalmachine.

 

The Attraction of Guilt

and 

The Attraction of God

 

God does not believe in retribution.

 His Mind does not create that way. 

He does not hold your "evil" deeds against you.

T-3.I.3:4-5

 

I worked as a traditional Christian minister for twenty-eight years before becoming an Interfaith minister with a primary focus on A Course in Miracles. One of the differences between the Course and traditional Christianity concerns ‘the forgiveness of sin.’ Simply put, God (Love) does not forgive sin because (Love) God does not condemn.

 

The major difficulty that you find in genuine forgiveness

 on your part is that you still believe

 you must forgive the truth, and not illusions.

W-134.3:1

 

Traditional Christianity is dualistic. It posits the existence of Heaven and Hell. Yet, the Course is clear, ‘There is no Hell.” There cannot be an opposite to that which is all-encompassing and God’s Love is all-encompassing. 

 

“Guilt is the thought that I have done something that is beyond forgiveness. I deserve to be punished and there is no way

 of eradicating this guilt from my mind.”

Dr. Ken Wapnick

 

Choosing the ego as our teacher, instead of the Holy Spirit, is simply a repetition of the original choice for separation we find in the story of the Garden of Eden. It is inevitable. We always feel guilty when we harbor and/or act out attack thoughts. A friend who was subject to outbursts of anger once said, “I hate myself when I do that.” Seeing ourselves as ‘sinners,’ guilt is inevitable. Guilt says, “I am awful and terrible.” And, God says, “You are now, always have been, and will be my blessed child.”

This you must remember;

the attraction of guilt opposes the attraction of God.

His attraction for you remains unlimited,

but because your power, being His, is as great as His,

you can turn away from love.

What you invest in guilt you withdraw from God.

T-15.IX.6:2-4

 

Having ‘split’ minds, we try to follow two masters, sometimes giving our attention to God (love); sometimes we are seduced by the attraction of guilt – and we allow the ego to guide our way. Jesus in both the Gospels and the Course tells us we cannot serve two masters. We cannot follow God and mammon (the ways of the world). Trying to do so places us in an ambiguous position and leaves us feeling guilty, anxious, unfulfilled, out of sorts, and clearly – not the Self we want to be. Put simply, we never lost Heaven. We never can and we never will. 

 

The Grab Bag of Guilt

Ken talked about what he called ‘the grab bag of guilt’ we carry with us through this world. My mother, Milly, was with consistency one of the most loving people I ever met. One day when she was already in her 80’s, we were talking on the phone; and she said, “I feel so guilty.” And I said, “About what, Momma?” and she said, “I don’t know.” What she was feeling was the unconscious existential guilt that we can ever now and then dip into. It is a feeling of the wrongness of being separated – i.e., being an ego/body outside of the Mind of God.

Guilt comes as a defense against the truth of who we are. As we practice the principles of the Course and seek to become ever more right-minded, our egos become afraid that our special separated self is going to disintegrate – i.e., that we will lose our ego identity. Our ego identity will indeed be lost because there is no eternity (no Reality) in it. This is, however, nothing to be afraid of, quite the opposite. The loss of the ego and all of its fears is a blessing and never a curse. 

The purpose of guilt is to keep us from remembering that we are Mind. The good news is, we can always choose once again and see things differently. The issue is not what is in ‘the grab bag of guilt.’ The question is why are we so often seduced by the attraction of guilt? Simply stated, “We feel guilt when we decide to join with the ego – we feel great when we join with God.”

 

God or Guilt – You Choose